GDPR "ochrana osobných údajov"

Kto je zodpovedný za spracovávanie Vašich osobných údajov:

Michal Petruňa IMPULZ, Jesenského 1170, Kysucké Nové Mesto

Prečo a ako sú Vaše osobné údaje spracovávané:

Michal Petruňa IMPULZ spracováva Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri objednávke masáže (cez systém reservanto, e-mailom, telefonicky, smskou), t.j. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a termín masáže, pre nasledujúce účely: Zaistenie masáže v požadovanom termíne, prípadne v náhradnom termíne a súvisiaca organizačná komunikácia, prípadne zmena termínu masáže, zrušenie termínu masáže.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať:

Osobné údaje budú uchovávané počas trvania činnosti Michal Petruňa IMPULZ, pokiaľ nevznesiete námietku. V prípade, že vznesiete námietku, budem Vaše osobné údaje uchovávať iba počas doby, počas ktorej trvá Váš záujem o masáž, aby som Vám mohol zaistiť účasť na masážnej procedúre (môže nastať zrušenie masáže napríklad z dôvodu nemoci maséra, ...)

Aké máte práva:

Máte právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov. Všetky Vaše žiadosti podávajte prosím prostredníctvom e-mailu (maser@masazeimpulz.sk).

Pokiaľ budete mať ku spracovávaniu Vašich osobných údajov akékoľvek otázky, pripomienky, alebo budete chcieť uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktujte ma prosím prostredníctvom e-mailu.